Gwarancja bezpieczeństwa

Firma działa legalnie.
Możemy więc spisać Umowę o Dzieło z każdym zainteresowanym Klientem.
Możemy wystawić Fakturę lub Rachunek fiskalny za wykonaną usługę.
Raport antyplagiatowy wysyłany z każdym rozdziałem zabezpiecza przed plagiatem.