Oferta

Firma z ugruntowaną pozycją na rynku usług edukacyjnych oferuje pomoc w redagowaniu tekstów z różnego zakresu tematycznego, na różnym poziomie nauczania, dla wszystkich potrzebujących w kraju i poza jego granicami. Oferujemy również pisanie pracy licencjackiej, magisterskiej.

Odległość nie stanowi problemu, gdyż pracujemy on-line. Kontakt z Klientami utrzymujemy mailowy (taki jest preferowany) lub telefoniczny.

Usługi nasze są kompleksowe, tzn. pomagamy w wyborze tematu pracy, po jego zaakceptowaniu przygotowywany jest plan pracy, a po jego zaakceptowaniu przez promotora po kolei pisane są rozdziały. Prace przygotowywane są zgodnie z wytycznymi podawanymi na danej uczelni (pod względem technicznym), są kompletne, w postaci do druku.

Wszystkie materiały przygotowywane są indywidualnie, są pojedynczym egzemplarzem przygotowanym na konkretne zamówienie. Prac nie sprzedajemy, nie rozpowszechniamy w Internecie, nie kopiujemy z Internetu.

Prace pisane są przez pracowników firmy mających ukończone wykształcenie wyższe, wielu ma już tytuł doktorski. Każdy pisze z zakresu tematycznego zgodnego z kierunkiem ukończonych studiów.

Gwarantujemy bardzo dobry kontakt:

  •  telefoniczny – w celach informacyjnych,
  •  mailowy – preferowany, maile odbierane są na bieżąco.

Pisanie prac Oferta