Regulamin

I. Informacje ogólne

 1. Oferujemy usługi edukacyjne świadczone na odległość w zakresie pomocy w redagowaniu prac naukowych na zlecenie klienta / przygotowywania wzorców prac.
 2. Na życzenie zleceniodawcy wystawiamy faktury. Proszę o informację w dniu płatności lub wcześniej.
 3. Spisujemy Umowę o Dzieło jako gwarancję Twojego bezpieczeństwa.
 4. Oferujemy kilka wariantów cenowych, Klient sam dokonuje wyboru.
 5. Oferujemy kilka promocji, szczegóły po kontakcie mailowym.

II. Realizacja usług

 1. Zamówienia przyjmowane są tylko i wyłącznie w formie elektronicznej (e-mail).
 2. Pisanie rozpoczyna się po wpłaceniu niewielkiego zadatku na konto firmy, potwierdzenie wpłaty można przesłać mailem.
 3. Realizacja usług odbywa się etapami, terminy podaje klient a my się do nich dostosowujemy.
 4. Wszelkie ustalenia odbywają się w formie pisemnej (e-mail) i tylko ta forma uwzględniana będzie przy wyjaśnianiu ewentualnych nieścisłości.
 5. Za wszelkie zmiany wytycznych w trakcie pisania odpowiada klient i on ponosi ich koszty.
 6. Odbiór przygotowanej części pracy możliwy jest tylko i wyłącznie po wpłynięciu ustalonej kwoty na konto firmy (po wcześniejszym zobaczeniu fragmentu w ramach wpłaconego zadatku). Po jej odebraniu zadatek automatycznie przechodzi na kolejną część pracy i odliczany jest przy odbiorze ostatniej.
 7. Odbiór materiałów odbywa się w formie elektronicznej (e-mail).

III. Reklamacje

 1. Reklamacje i roszczenia dotyczące tekstów należy zgłaszać pisemnie z dokładnym wyszczególnieniem wszelkich uwag.
 2. Zgłaszać je należy możliwie najszybciej, max do miesiąca po odebraniu każdej części pracy.
 3. Poprawki wykonywane są gratisowo w ramach opłaconej ilości stron.

IV. Polityka Prywatności

Wszelkie dane osobowe podawane prze Klientów serwisu wzorce-prac.pl w kontakcie mailowym bądź w przelewach na konto firmy są wykorzystywane tylko, i wyłącznie, na potrzeby realizacji danego zlecenia.

Nie są wykorzystywane w celach reklamowych, marketingowych.

Nie są też udostępniane podmiotom trzecim, poza koniecznymi przypadkami przewidzianymi prawem polskim.

Wszelkie pytania związane z polityką prywatności proszę kierować na adres: wiko@wiko.kylos.pl

Zamówienia realizowane przez firmę WIKO mogą być wykorzystane tylko w sposób nie naruszający art. 272 Kodeksu Karnego oraz przepisów dotyczących praw autorskich. Firma nie ponosi odpowiedzialności za sposób ich wykorzystania.

 

UWAGA:

Staramy się przygotowywać materiały jak najbardziej odpowiadające wymaganiom Klientów, zgodnie z otrzymanymi wytycznymi. Proszę jednak pamiętać, że z naszej strony jest to tylko pomoc a materiały odbierane od nas powinny posłużyć do napisania własnej pracy autorskiej.

Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z niewłaściwym wykorzystaniem przygotowywanych prac wzorcowych.

Zabronione są wszelkie działania niezgodne z prawem autorskim (art. 272 Kodeksu Karnego).