Regulamin

I. Zasady ogólne

 1. Oferujemy usługi edukacyjne świadczone na odległość w zakresie pomocy w redagowaniu prac naukowych na zlecenie klienta.
 2. Na życzenie zleceniodawcy wystawiamy faktury. Proszę o informację w dniu płatności lub wcześniej.
 3. Spisujemy Umowę o Dzieło jako gwarancję Twojego bezpieczeństwa.

II. Realizacja usług

 1. Zamówienia przyjmowane są tylko i wyłącznie w formie elektronicznej (e-mail).
 2. Pisanie rozpoczyna się po wpłaceniu niewielkiego zadatku na konto firmy, potwierdzenie wpłaty można przesłać mailem.
 3. Realizacja usług odbywa się etapami, terminy podaje klient a my się do nich dostosowujemy.
 4. Wszelkie ustalenia odbywają się w formie pisemnej (e-mail) i tylko ta forma uwzględniana będzie przy wyjaśnianiu ewentualnych nieścisłości.
 5. Za wszelkie zmiany wytycznych w trakcie pisania odpowiada klient i on ponosi ich koszty.
 6. Odbiór przygotowanej części pracy możliwy jest tylko i wyłącznie po wpłynięciu ustalonej kwoty na konto firmy (po wcześniejszym zobaczeniu fragmentu w ramach wpłaconego zadatku). Po jej odebraniu zadatek automatycznie przechodzi na kolejną część pracy i odliczany jest przy odbiorze ostatniej.
 7. Odbiór materiałów odbywa się w formie elektronicznej (e-mail).

III. Reklamacje

 1. Reklamacje i roszczenia dotyczące tekstów należy zgłaszać pisemnie z dokładnym wyszczególnieniem wszelkich uwag.
 2. Zgłaszać je należy możliwie najszybciej, max do miesiąca po odebraniu każdej części pracy.
 3. Poprawki wykonywane są gratisowo w ramach opłaconej ilości stron.

UWAGA:

Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z niewłaściwym wykorzystaniem prac.

Zabronione są wszelkie działania niezgodne z prawem autorskim (art. 272 Kodeksu Karnego).