Rodzaje prac dyplomowych

Każdy etap studiów zakończony jest przygotowaniem pracy dyplomowej – jest to praca pisemna, która następnie przedstawiana jest na egzaminie dyplomowym po wcześniejszym poddaniu jej recenzji. Obrona pracy dyplomowej na pozytywną cenę potwierdza zdobycie tytułu zawodowego lub stopnia naukowego zależnie od typu pacy.

Zazwyczaj praca dyplomowa ma formę pisemnego opracowania, które liczy od kilkunastu do kilkuset stron. Może mieć ona zarówno charakter teoretyczny, jak i również może obejmować wykonane badania lub eksperymenty. Forma redakcyjna pracy jest określona przez przepisy obowiązujące na danej uczelni.

Wyróżniamy kilka różnych rodzajów prac dyplomowych:

 • praca licencjacka – pisanie pracy licencjackiej ma miejsce pod koniec studiów licencjackich, I stopnia, jej pozytywna recenzja prac oraz jej obrona upoważniają do posługiwania się tytułem licencjata

 • praca inżynierska – pisanie pracy inżynierskiej ma miejsce pod koniec studiów inżynierskich, I stopnia, jej pozytywna recenzja prac oraz jej obrona upoważniają do posługiwania się tytułem inżyniera

 • praca magisterska – pisanie pracy magisterskiej ma miejsce pod koniec studiów magisterskich, II stopnia, jej pozytywna recenzja prac oraz jej obrona upoważniają do posługiwania się tytułem magistra

 • praca doktorska – nazywana inaczej dysertacją lub rozprawą doktorską, jest przygotowywana po to, aby uzyskać stopień naukowy doktora

 • rozprawa habilitacyjna – jest przygotowywana po to, aby uzyskać stopień naukowy doktora habilitowanego

Pomoc w pisaniu prac - charakterystyka usługi

Zapotrzebowanie na pomoc w pisaniu prac różnego rodzaju stale rośnie, dlatego na rynku pojawia się coraz więcej firm oferujących tego rodzaju usługi. Grono osób, które są nimi zainteresowane jest bardzo szerokie – od studentów, którzy łączą naukę z pracą zarobkową, a w efekcie cierpią na chroniczny brak czasu, po osoby mające problemy z przelaniem swojej wiedzy na papier. Efekty takiej współpracy często są satysfakcjonujące dla obydwu stron. Warto dowiedzieć się więcej o usłudze jaką jest pomoc w pisaniu pracy.
 

Pomoc w pisaniu prac – do kogo skierowana jest oferta?Pisanie prac sprawia problemy wielu uczniom i studentom. Często zdarza się, że taki stan rzeczy nie jest spowodowany brakiem wiedzy. Bywa, że nawet osoby, które dysponują rozległą wiedzą nie są w stanie efektownie zaprezentować jej w postaci pracy pisemnej. Pomimo dobrych ocen w trakcie nauki za swoje prace pisemne otrzymują one noty słabsze niż na to zasługują. Problem dotyczy zarówno uczestników studiów technicznych, jak i humanistycznych, gdzie potrzebne do napisania są prace licencjackie czy magisterskie

Pomoc w pisaniu pracy jest skierowana do:

 •  uczniów,
 •  studentów,
 •  wszystkich tych, którzy stają przed napisaniem ważnej pracy.
   

Pomoc w pisaniu prac dyplomowych a problem braku czasuWe współczesnym świecie życie wielu studentów nie jest usłane różami. Istnieje duża grupa młodych ludzi, którzy nie mogą liczyć na wsparcie rodziców i zmuszeni są do podjęcia pracy zarobkowej podczas nauki. Połączenie studiów z pracą zawodową jest nie lada wyzwaniem. Kiedy do ogromu codziennych obowiązków dochodzi konieczność napisania pracy zaliczeniowej, wiele osób ma problem z wygospodarowaniem dodatkowego czasu. Często student nie ma możliwości wzięcia urlopu na zajęcie się jedynie pracą naukową. W takich chwilach doskonałym rozwiązaniem jest pomoc w pisaniu prac dyplomowych.
 

Pomoc w pisaniu – jak to wygląda?Profesjonalne firmy, które zajmują się pomocą w pisaniu pomagają w ich tworzeniu na każdym etapie. Charakter pomocy w każdym przypadku jest indywidualny. Dobra firma oferuje usługi profesjonalistów w danej dziedzinie. Usługa może obejmować takie kwestie jak:

 • sporządzenie planu pracy,
 • szukanie źródeł,
 • zbieranie potrzebnych materiałów,
 • przeprowadzanie badań,
 • pomoc w pisaniu wybranych lub wszystkich rozdziałów.


Inaczej przebiega proces tworzenia pracy dla kierunku humanistycznego, inaczej w przypadku uczelni technicznych. Skorzystanie z usług firmy zajmującej się świadczeniem usług pomocy w pisaniu prac można mieć pewność, że uzyskany materiał będzie charakteryzował się wysoką jakością, a co najważniejsze – również unikalnością.


 

Pisanie prac – jak wyglądają cenyKoszty usługi takiej jak pomoc w pisaniu prac dyplomowych są bardzo zróżnicowane. Cennik jest ustalany przez daną firmę. Bardzo dużą wagę ma tematyka pracy zaliczeniowej. Nie należy ukrywać, że ogromne znaczenie ma też jej stopień trudności. W przypadku, kiedy praca wymaga przeprowadzenia wielu badań, przeanalizowania licznych źródeł, automatycznie cena jej wzrośnie. Koszty mogą się różnić również ze względu na czas jaki jest potrzebny do napisania pracy. Jeżeli termin jest bardzo krótki, należy liczyć się nawet z podwojeniem kosztów. W przypadku kontaktu z firmą, która świadczy takie usługi cena jest ustalana indywidualnie za każdym razem.

Kliknij