Pisanie prac zaliczeniowych i dyplomowych

Prace zaliczeniowe pisze się, jak sama nazwa wskazuje, na zaliczenie jakiegoś przedmiotu. Są to przeważnie prace krótkie na zadany lub wybrany samodzielnie temat. Powinny odzwierciedlać poziom wiedzy zdobytej na wykładach.
Jeśli nie masz czasu, żeby samodzielnie tym się zająć napisz do nas podając:

  • kierunek studiów
  • przedmiot, z którego praca ma być pisana
  • temat, jeśli już istnieje
  • ilość stron do przygotowania
  • informację, czy praca ma zawierać bibliografię i przypisy.

Prace dyplomowe – to pisemne prace przedstawione na egzaminie dyplomowym, wcześniej poddane recenzji, w celu ukończenia danej szkoły lub uczelni, zdobycia tytułu lub stopnia naukowego. Składają się one z kilkunastu do kilkuset stron (przeważnie jest ich kilkadziesiąt) i są sprawozdaniem z przeprowadzonych przez jej autora działań. Prace dyplomowe mają mieć charakter teoretyczny lub teoretyczno-praktyczny.

Wyróżnić można kilka rodzajów prac dyplomowych:

O nich dokładniej na innych podstronach.

Pisanie prac zaliczeniowych i dyplomowych